Storborg Foredrag og Fitness
Foredrag

Foredrag med Maria Zelina Storborg

Det handler 
i virkeligehden kun
om energi

Baseret på bogen af samme navn

Hvordan påvirker vi hinanden via energi? Og hvornår er denne påvirkning livgivende og hvornår er den drænende? Et foredrag om hvordan energien, som opstår mellem mennesker, påvirker vores liv.

Foredraget er baseret på bogen af samme navn og beskriver energipsykologiens grundprincipper.

Du vil blive indført i, hvorfor energi påvirker os, og hvad vi kan gøre ved det og dermed ændre på problemer i parforhold - eller med depression og energimangel, stress, sygdom og andre ubehageligheder i dagligdagen. Foredragsholderen har stor erfaring med at gøre denne uhåndgribelige påvirkning af vores liv let forståeligt. Hun har desuden specielt designet en meditation til at arbejde med energien mellem mennesker.

Gør livet til en dans

Baseret på den kommende bog af samme navn

Man kan se livet som en dans. Ligesom i livet er det lidt forskelligt fra person til person, hvilke stilarter, der kommer naturligt, og som man er bedst til, og hvilke der skaber udfordringer. Sidstnævnte skal man arbejde lidt mere med, før man kan mestre dem. Ofte vil man måske synes, at de ikke er elegante eller relevante.


Nogle gange kan man miste balancen og snuble. Kunsten er gøre det så elegant som muligt - og ikke slå sig halvt fordærvet, når man falder. Men at afbøde faldet, så man hurtigt og let kan være på benene igen og falde ind i takten i livets dans.


For at blive god til at danse indebærer det en del træning, men når musikken spiller og trinene bare lykkedes, kommer den eufori og glæde, der gør det hele værd og som løfter hele tilværelsen.


Det samme gælder for livet i det hele taget.


Når vi skal træne os hen imod et mål, så kræver det at man gør en indsats på flere planer:

💡 Vi skal blive opmærksom på, hvor det er, trinene går i kludder for os: BEVIDSTHED

💪🏽 Man skal øve sig fysisk på at udføre trin, der muliggør vores mål: FYSISKE TILTAG

🧘🏽 Man skal visualisere, at man opnår målet: ENERGI ARBEJDE


Foredraget beskriver disse hovedpunkter:

 • Glæden ved det fysiske
 • Skab energi!
 • Brug din Power
 • Åben Hjertet
 • Kommuniker på en ny måde
 • Brug din intuition
 • Opnå helhed i livet


Bogen og foredraget igennem krydres med episoder fra forfatterens eget liv forklaret ud fra energipsykologien.


Bogen forventes af udkomme i efteråret 2023!

Fra det første ønske eller lyst til opnåelsen af et mål gennemgås tre energetiske faser: Lyst, energi og accept.


Først skal man reelt have lyst både på det bevidste ogdet ubevidste plan.


Dernæst skal energien være til stede, så man har brændstoftil at handle det ud i livet, og endelig skal vi acceptere vores nye rolle.


I foredraget gennemgås indholdet af faserne, samt hvad vi selv kan gøre for at gennemleve dem hurtigere og dermed opnå vores mål hurtigt og ubesværet.


Foredraget et baseret på energipsykologien, som beskrevet i bogen ”Det handleri virkeligheden kun om energi”.

Opnå dine mål!

Lyst /Energi / Accept

Bevægelse og bevidsthed

skaber livsglæde

Mærk glæden ved livet!

Vi lever et liv på en fysisk jord i en fysisk krop. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi finder ind til glæden ved det fysiske.

Det er min oplevelse, at mange oplever det fysiske som tungt og forbundet med smerte og lidelse.

Det kan være svært at finde glæden i dagligdagen, hvor man skal opfylde krav og behov fra familie, arbejdsplads og økonomiske krav.

Samtidig kan det være at den fysiske krop vi er udstyret med, ikke lever op til den forventning, vi har til den.

 

Forfatter, foredragsholder, Life coach og dance fitness instruktør Maria Zelina Storborg giver sit bud på, hvordan vi opnår større livsglæde og selvkærlighed gennem bevægelse kombineret med bevidsthed, accept og fokus.

Foredraget er baseret på Maria Zelinas kommende bog: Gør livet til en dans!

Bliv glad, sund

og få ny energi!

Den måde vi tænker om vores liv (og andre mennesker) på, har stor indflydelse på vores oplevelse af (glæde og lidelse i) livet. Nøglen til et lykkeligt liv ligger i høj grad i bevidsthed, accept og forandringsvillighed. Vi vil bl.a. komme ind omkring:

 • Glæden ved det fysiske
 • Skab energi i livet
 • Brug din Power
 • Åben hjertet
 • Kommuniker på den ny måde
 • Brug din intuition
 • Skab helhed i livet

Gennem enkelte redskaber fra energipsykologien, kan vi nemt og effektivt skabe en stor ændring i vores liv og få mere energi, glæde og overskud. Kom og hør hvordan!

Maria Zelina er udover at være lifecoach med speciale i energipsykologi også fitnessinstruktør specielt med fokus på dans og andre former for glædesfyldt holdtræning.

Vælg selv et emne!

Skræddersyet foredrag om valgfrit emne belyst ud fra energipsykologien.


Det kan fx være emner lige fra overskud i dagligdagen, parforhold, konflikter, stress, depression, over opnåelse af mål til meditation, daglig spirituel praksis og spirituel udvikling.


Kontakt mig med jeres ønsker og jeg tilrettelægger foredrag eller workshop af kortere eller længere varighed specielt til jer.


Du kan også vælge disse emner:

Bliv stressfri og få ny energi!

Stress handler i virkeligheden ikke om arbejdsmængde, for er cirkulationen tilstede, kan selv den største arbejdsmængde ordnes med lethed og glæde. Men har vi ikke cirkulation til at skabe energi, kan selv de mindste opgaver virke uover-kommelige. Foredraget forklarer udfra energipsykologien, hvorfor stress opstår og hvordan man kan bruge meditativ visualiserng til at lave ændringer  i livet, der vil afspejle sig i vores stress-niveau og give ny energi.

Bliv glad, sund og få ny energi!

Den måde vi tænker om vores liv (og andre mennesker) på, har stor indflydelse på vores oplevelse af (glæde og lidelse i) livet. Nøglen til et lykkeligt liv ligger i høj grad i bevidsthed, accept og forandringsvillighed.

Gennem enkelte redskaber fra energipsykologien, kan vi nemt og effektivt skabe en stor ændring i vores liv og få mere energi, glæde og overskud.

Kom og hør hvordan!

Foredragsholderen Maria Zelina Storborg er forfatter til bogen ”Det handler i virkeligheden kun om energi”. Hun har undervist i personlig udvikling i over 20 år. Maria Zelina er udover at være psykoterapeut med speciale i energipsykologi også fitnessinstruktør specielt med fokus på Zumba® og andre former for glædesfyldt holdtræning.

Følelsernes bevidsthed

Følelserne er barometret på, hvordan du er i balance. Følelserne fortæller dig, hvor tingene fungerer, og hvor de ikke gør. Lær at forstå disse signaler og få redskaber til at ændre evt. dårligt fungerende områder til ny glæde og power.

Foredraget er baseret på energipsykologi, som beskrevet i bogen "Det handler i virkeligheden kun om energi" af Maria Zelina Storborg.


Spirituel udvikling for det jordnære menneske

Skal almindelige mennesker beskæftige sig med spiritualitet?

Hvad betyder det egentlig at være spirituel? Hvad indebærer det og hvad får man ud af det? Sker det af sig selv eller skal man arbejde for det? Hvad er forskellen på personlig og spirituel udvikling? Kan man nøjes med en af delene? Skal man fornægte livets glæder for at være spirituel? Vi vil se på perspektiverne i et verdensbillede, der ikke er begrænset til den fysiske virkelighed og dette liv. Foredraget er en forsmag på foredragsholderens næste bog om spirituel udvikling for det jordnære menneske.


Hvad er energi?

Påvirker en usynlig energi forholdet til andre mennesker og vores dagligdag?

Hvorfor er der forskel på kemien imellem mennesker? Kan mine tanker påvirke et andet menneskes handlinger? Er der en usynlig kraft der kan skabe problemer i dagligdagen, og hvordan håndterer jeg den? Kan jeg bruge energi positivt? Kan jeg overhovedet selv gøre noget ved det? Foredraget er baseret på energipsykologien som beskrevet i bogen ”Det handler i virkeligheden kun om energi”. Foredragsholderen har desuden specielt designet en meditation til at arbejde med energien mellem mennesker.


Opnå fysiske resultater via energiarbejde

Vil du gerne opnå et bestemt mål i livet, et bestemt fysisk resultat eller gennemgå en ændring af din fysiske krop? Lær hvordan den usynlige energi kan ændre på den fysiske virkelighed. Foredragsholderen er udover psykoterapeut med speciale i energipsykologi også fitnessinstruktør specielt med fokus på Zumba® og andre former for glædesfyldt holdtræning.


Kan parforhold være lykkelige – også efter 7 år?

Foredraget gennemgår parforholdets forskellige faser ud fra energipsykologien. Hvorfor opstår konflikter og hvad kan vi gøre ved dem? Hvad er 7-års krisen, og hvad sker der i parforholdet på dette tidspunkt og kan vi overhovedet gøre noget ved det? Hvad handler jalousi i virkeligheden om? Deltagerne vil få lette og effektive redskaber til at opnå et lykkeligt parforhold.

Foredraget et baseret på bogen ”Det handler i virkeligheden kun om energi”. Foredragsholderen har desuden specielt designet en guidet meditation til at arbejde med energien i fx parforhold.


Pris pr. foredrag kr. 2995,-  eks. moms + kørsel samt overnatning, hvis det er nødvendigt. Ved længere forløb aftales individuel pris.


For booking kontakt: MariaZelina@Storborg.dk eller tlf: 71 99 66 77